เว็บไซด์นี้หยุดให้บริการ ขอเชิญใช้งานเว็บไซด์ใหม่

ขอเชิญใช้งานเว็บไซด์ใหม่ของกองวิเทศสัมพันธ์ได้ที่ลิงค์นี้ >> https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/index.php

facebooktwittergoogle_plus