ประเมินWebsite กองวิเทศสัมพันธ์

       กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งหวังให้Websiteแห่งนี้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยเปิดให้บริการมาระยะหนึ่ง ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบและเนื้อหาอีกมาก จึงใคร่ขอนำความคิดเห็นของท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้