วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

VDO แนะนำมก. ภาษาไทย

วีดิทัศน์แนะนำมก. ภาษาอังกฤษ

วีดิทัศน์แนะนำมก. (ver. 2018)

วีดิทัศน์แนะนำมก. (short ver. 2018)

1 Minute of KU