เปิดรับสมัครแล้ว!! การแข่งขันระดับนิสิต Idea Sharing Contest

ตามที่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Undergraduate Student Online Forum  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เพิ่มศักยภาพและทักษะความสามารถในการก้าวสู่ความเป็นสากลและตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคไร้พรมแดน  และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ รูปแบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG) โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น 2 วัน คือการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น และการแข่งขัน Idea Sharing Contest รูปแบบ Pecha Kucha (Idea Pitching Contest) ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มกราคม 2565

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วม การแข่งขัน  Idea Sharing Contest รูปแบบ Pecha Kucha  ในหัวข้อ “A Better Tomorrow with SDGs /BCG”   ชิงเงินรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท  โดยนิสิตระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนสมัคร (2-5 ราย / ทีม ) และอัพโหลดวิดีโอรูปแบบ Pecha Kucha  ได้ที่ https://forms.gle/C61EGt3KqiXA3ArL7   โดยสามารถสมัครและส่งคลิปผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

รายละเอียดการส่งวิดีโอ

  1. ไม่กำหนดจำนวนสไลด์ และความยาววิดีโอไม่เกิน 7 นาที ในรูปแบบ MP4 Full HD (1920×1080)
  2. อัพโหลดไฟล์วิดีโอผ่าน Google Drive โดยตั้งค่าไฟล์วิดีโอเป็นลิงก์ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Anyone with the link can view)
  3. แนบลิงก์ URL ของไฟล์วิดีโอในแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน https://forms.gle/C61EGt3KqiXA3ArL7

ผู้สนใจสมัครส่งวิดีโอเข้าร่วมการแข่งขันสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอบันทึกงาน Undergraduate Student Online Forum ตั้งแต่ช่วงเวลา 2:31:00 เป็นต้นไป ได้ที่ https://youtu.be/q66KPSc48pc หรือ https://www.pechakucha.com/

กำหนดการ

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

2. ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกภายในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางอีเมล์

3. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565  ช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกานต์สิรี ชุณห์วัฒนะ และนางสาวสุมลรัตน์ คล้ายทอง นักวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 029428683 อีเมล์ fro@ku.th

idea sharing poster

facebooktwittergoogle_plus