ผู้บริหารมก. ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Minoru KURITA, Counselor พร้อมด้วย Mrs. Hiroko MATSUO, Attaché และ ทพ.ธรรศ สุนทรภิษัช ผู้ประสานงาน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่จะร่วมหารือในการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการในหลากหลายสาขาวิชาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตร และอาหาร อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกันชา (Cannabis) ของคณะเกษตร ไปจนถึงด้านภาษา และวัฒนธรรม อาทิ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของคณะมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้  Mr. Minoru KURITA และคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะประมงและคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลและนำเสนอต่อเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการตามกำหนดการณ์ต่อไป

facebooktwittergoogle_plus