กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดให้บริการออนไลน์ ทุกวันทำการ

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดให้บริการออนไลน์ ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และเปิดให้รับ-ส่งเอกสารทุกวันจันทร์ และวันพุธ ระหว่างเวลา 9.30 – 12.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนกกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ตามข้อมูลด้านล่าง

S__79757327

facebooktwittergoogle_plus