รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus